Llengües:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Diputació de Barcelona (Espanya)

Soci del projecte  Diputació de Barcelona
Ubicació Espanya 
Activitats A la Regió Metropolitana de Barcelona apareixen sovint conflictes entre els diversos interessos en relació amb els usos del sòl. La millora de la coordinació entre els diferents nivells i departaments de l'administració pública, així com la integració de les polítiques comunes, són aspectes que permeten consolidar una planificació territorial sostenible. La Diputació de Barcelona està executant el projecte SITxell, un sistema d'informació territorial amb l’objectiu de realitzar una anàlisi exhaustiva dels espais lliures de la província i els seus valors. El sistema incorpora el punt de vista de la infraestructura verda i ja ha estat utilitzat en l'anàlisi del sòl i la planificació territorial de més de 70 municipis de la província i per diversos departaments de la Generalitat de Catalunya. Com a resultat, la Diputació de Barcelona ofereix un valuós coneixement per compartir amb la Xarxa d’Infraestructures Verdes.
Contacte  Carles Castell Puig
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Gerència d'Espais Naturals. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell, 187, 08036 Barcelona
Tel.: (934) 022 896
Fax: (934) 020 603
E-mail: castellpc@diba.cat
Web: www.diba.cat/parcs
  Barcelona
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe