Llengües:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Generalitat Valenciana (Espanya)

Soci del projecte Generalitat Valenciana
Ubicació Espanya 
Activitats El Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) és un organisme regional que s'ocupa de la gestió territorial i de la implementació de polítiques públiques relacionades amb la gestió forestal i la conservació dels recursos genètics de la flora autòctona. Entre els seus principals objectius hi ha la transferència de bones pràctiques de gestió per a la conservació del medi  natural, el subministrament de llavors i planes d'espècies autòctones per a la reforestació i la restauració d’hàbitats; la coordinació dels vivers públics de la regió; l'establiment d'estratègies de conservació dels recursos genètics forestals per a la Comunitat Valenciana (Estratègia ECOGEN); la supervisió i el control de la comercialització dels materials forestals de repoblació; i el suport a la implementació de polítiques relacionades amb la introducció de plantes en àrees protegides i de propagació de plantes. Com a part de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, el CIEF treballa en estreta col·laboració amb els departaments de planificació territorial i del paisatge, de gestió d’aigua i biodiversitat i de gestió de la Xarxa Natura 2000, àrees protegides i parcs naturals i el servei forestal. L'equip del CIEF està, per tant, en una posició ideal per tal de dur a terme activitats de gestió en matèria d’infraestructura verda.
Contact information Daniel Arizpe
Centre d’Investigació Forestal Aplicada
Av. Comarques País Valencià 114
46930, Quart de Poblet (Valencià)
Tel.: (34) 9619 2030 0
Fax.: (34) 9619 2035 8
E-mail : mfr.banc@gva.es
Web: www.cma.gva.es
  Valencia
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe