Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Ieinteresēto pušu datu bāze

Projekta partneri ir noteikuši vairāk nekā 150 ieinteresētās puses un dalībniekus dažādos līmeņos visā Eiropā, kas ir iesaistīti dažādās programmās un aktivitātēs saistībā ar zaļo infrastruktūru. Šis katalogs kalpos par pamatu datu bāzei, kas tiks izveidota projekta laikā. Mērķa grupa tiks regulāri informēta par projekta iznākumiem un rezultātiem un varēs izmantot šo informāciju savā darbā.

Ja jūsu organizācija vēlas sniegt savu ieguldījumu datu bāzes veidošanā, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju: Ingrid.Henzen@flevoland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe