Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Labās prakses piemēru apmaiņa

Labās prakses piemēru noteikšana un pārņemšana ir viena no šī projekta galvenajām komponentēm. Labās prakses piemēri tiks noteikti saistībā ar analītisko metodoloģiju un politikas izstrādi un īstenošanu, un jo īpaši pēc zemes izmantošanas veidiem: pilsētvidi, dabas teritorijām, lauku apvidiem un klimata pārmaiņām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe