Llengües:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Regió d’Emília-Romanya (Itàlia)

Soci del projecte  Regió d’Emília-Romanya
Ubicació Itàlia
Activitats Encara que té un alt nivell d'urbanització, Emília-Romanya té un important patrimoni natural, incloent àrees protegides i els espais Natura 2000. Aquest patrimoni està format per 17 parcs nacionals, regionals i provincials, 17 reserves de fauna, 153 espais Natura 2000 i altres 36 àrees de conservació (conegudes com "zones de reequilibri ecològic" i "paisatges naturals"). Emília-Romanya és una de les regions italianes més riques quant a hàbitats i espècies, inclosos hàbitats costaners i d'aiguamoll a la vall del Po (el delta del Po, llacunes i marjals) i els hàbitats dels Apenins, que ofereixen les coves més grans de travertí i guix a Itàlia. La regió gestiona aquest magnífic patrimoni natural tractant de combinar la conservació dels hàbitats i espècies amb el desenvolupament sostenible de la població.
Contacte  Laura Punzo
Emília-Romanya
Departament d’Urbanisme, Paisatge i Ús sostenible del sòl.
viale Aldo Moro 30
40127 Bologna
Tel.: (39 051) 527 6089
Fax: (39 051) 527 6052
E-mail: lpunzo@regione.emilia-romagna.it
Web: www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/
  Emilia-Romagna Region
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe