Езици:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Резултати

Главната цел на проекта е да подпомогне разработването и прилагането на мерки за зелена инфраструктура в регионите на ЕС. Това ще се постигне чрез обмен и разпространяване на знания, опит и добри практики сред партньорите.

Резултатите ще бъдат показани в три основни форми. Крайният резултат на проекта ще бъде набор от инструменти за действия за зелена инфраструктура, който ще обобщи реалните следствия от дейностите по проекта. База данни на ключови партньори ще подсигури достигане до целевата група, позволявайки бъдещо взаимодействие в сферата на зелената инфраструктура, а трансфера на добри практики между партньорите ще осигури устойчивостта на постигнатите резултати.

Освен това, създаването на Европейска мрежа за знания в областта на зелената инфраструктура ще даде възможност на ключовите групи в сферата на зелената инфраструктура в цяла Европа да се възползват от резултатите на проекта и да продължат да обменят и да трансферират опит, знания и добри практики след края на проекта GreenInfraNet.


 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe