Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Zaļās infrastruktūras rīcības instruments

Zaļās infrastruktūras rīcības instruments tiks izstrādāts projekta ieviešanas laikā un apkopos visus dažādos projekta aktivitāšu rezultātus. Instruments sniegs padomus un būs resurss turpmākajam darbam zaļās infrastruktūras izstrādē un ieviešanā Eiropā un ārpus tās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe